Cover artwork for Analfabetism's album »Tjudrad och Lämnad at Dö«.


Back to Top